Herinrichting wijk Moesel, Weert – Nieuws

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Verdere nieuwsberichten

Vanaf heden zullen alle nieuwsberichten alleen nog op de BouwApp van de aannemer worden geplaats. U kunt de BouwApp openen via de volgende link: https://debouw.app/projects/herinrichting-wijk-moesel/updates

Raadsvergadering 14 april 2021

Door de gemeenteraad is het Definitief Ontwerp vastgesteld.

Klankbordgroep overleg 12 april 2021

Op 12 april 2021 heeft het 5e klankbordgroep overleg plaatsgevonden. In verband met Corona gebeurde dit digitaal. Tijdens dit overleg werd het Definitief Ontwerp besproken, zoals dit aan de gemeenteraad op 14 april 2021 zou worden voorgelegd.

Bewonersbrief 17 maart 2021

Op 17 maart 2021 hebben de bewoners van Moesel een bewonersbrief ontvangen. Hierin is aanvullende informatie gegeven m.b.t. de voortgang en het vervolg van het project. Middels onderstaande link is de bewonersbrief digitaal te raadplegen.

19.001 – Bewonersbrief Moesel 17-03-2021

Klankbordgroepoverleg 12 november 2019

Op 12 november 2019 heeft er in het buurthuis Moesel een vervolgoverleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond werd het concept DO (definitief ontwerp) besproken. Het verslag met bijlagen van dit overleg is hieronder te raadplegen.

19.001 – Verslag 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019

19.001 – Wijzigingen ontwerp 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019

19.001 – Opmerkingen 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019

Inloopdag 18 september 2019

In de afgelopen periode is er in samenspraak met de klankbordgroep een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de wijk. Omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om de plannen in te zien, een toelichting te krijgen en vragen te stellen. De inloopdag betreft woensdag 18 september 2019 van 16:30 tot 20:00 in wijkcentrum Moesel (Christinelaan 25, Weert).

Klankbordgroepoverleg 09 september 2019

Op 9 september 2019 heeft er in het buurthuis Moesel een vervolgoverleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond is het concept VO (voorlopig ontwerp) besproken. Het verslag met bijlage is hieronder te raadplegen.

19.001 – Verslag 3e klankbordgroepoverleg 09-09-2019

19.001 – Bijlage verslag klankbordgroepoverleg 09-09-2019

Klankbordgroepoverleg 09 juli 2019

Op 9 juli 2019 heeft er in het buurthuis Moesel een vervolgoverleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond is er teruggeblikt op het vorige overleg, welke werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd en tot welke principes dit heeft voor de nieuwe inrichting van de straten van Moesel. Van het overleg is een verslag gemaakt, welke, net als de gegeven presentatie, middels onderstaande link te raadplegen in pdf-formaat.

19.001 – Verslag 2e klankbordgroep overleg 09-07-2019

19.001 – Bijlage verslag klankbordgroepoverleg 09-07-2019

19.001 – Presentatie visie Moesel

Klankbordgroepoverleg 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 heeft er in het buurthuis Moesel het eerste overleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond werden de eerste ideeën gedeeld, met betrekking tot ontsluitingsstructuur, snelheidsremmende maatregelen en nieuwe wegindelingen. De besproken stukken zijn onder het kopje ”Plannen” in te zien. Van het overleg is tevens een verslag gemaakt met ingekomen opmerkingen. Deze is middels onderstaande link te raadplegen in pdf-formaat.

19.001 – Verslag klankbordgroepoverleg 20-03-2019

19.001 – Bijlage verslag klankbordgroepoverleg 20-03-2019

Bewonersavond  5 februari 2019

Op 5 februari 2019 werd er in het gemeentehuis in Weert een bewonersavond georganiseerd. Het doel van de avond was om bewoners en stakeholders te informeren over het project en problemen en verbeterpunten in kaart te brengen. Tevens is men in de gelegenheid gesteld om zich op te geven voor een klankbordgroep welke nauw zal samenwerken met de ontwerper om de ingebrachte informatie te vertalen naar een concreet plan.

Middels onderstaande link is de gegeven presentatie te raadplegen in pdf-formaat. Verdere informatie volgt.

19.001 – Presentatie 1e Bewonersavond Moesel, Weert

Informatiebrief bewoners en stakeholders

Eind 2018 heeft Plangroep Heggen opdracht gekregen om te starten met het project. Omwonenden en stakeholders zullen zo spoedig mogelijk per brief geïnformeerd worden over de planning en te nemen stappen.