Renovatie Gerendalsweg, Scheulder

Welkom op de projectwebsite van het project ‘Renovatie Gerendalsweg, Scheulder’. Via deze pagina willen wij u graag informeren over het afgeronde ontwerp voor de Gerendalsweg.

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven. U kunt op de afbeelding klikken voor een vergrote weergave.

20.044 - Plangebied

Reacties op Voorlopig ontwerp

In de periode november-december zijn de bewoners van de Gerendalsweg in de gelegenheid geweest het voorlopig ontwerp in te zien en hier vragen over te stellen. Middels onderstaande link is de bundel van de vragen/opmerkingen te raadplegen. Deze zijn tevens voorzien van antwoorden.

20.044 – Gerendalsweg – Reacties VO

Definitief ontwerp

Op basis van de ingekomen reactie op het voorlopig ontwerp is het ontwerp aangepast tot definitief ontwerp. Dit ontwerp is te raadplegen met onderstaande link.

20.044 – Gerendalsweg – Definitief Ontwerp

Hoe verder?

Met de ontwerpfase afgerond kan gestart worden met de besteksvoorbereiding. Deze stukken vormen de basis voor de uiteindelijke uitvoering. Volgens de huidige planning zal na de winterperiode in het voorjaar van 2021 gestart worden met deze uitvoering. Dit moment is onder voorbehoud en afhankelijk van het proces van het project en de weersomstandigheden.

Voor meer informatie tijdens deze volgende projectfases wordt doorverwezen naar de gemeentelijke website: https://www.eijsden-margraten.nl/inwoners/werk-in-uitvoering/renovatie-gerendalsweg.