Engineering

Civiele techniek

Civiele techniek richt zich op het ontwerpen, plannen, bouwen en onderhouden van de infrastructuur die een moderne samenleving mogelijk maakt. Denk aan wegen, parken, nieuwbouwwijken, centrumplannen, rioleringssystemen en nog veel meer. Civiele ingenieurs zijn de kracht achter de ontwikkeling van onze leefomgeving. Dat weten we bij Plangroep Heggen als geen ander. Klantgericht, procesmatig en afgestemd op de wensen van de uiteindelijke gebruiker, creëren we een ruimte om in te bloeien.

Expertise en ervaring in civiele techniek

Civiele techniek is een uitgebalanceerde samenkomst van ontwerp en techniek. Van technische tekeningen en RAW-bestek tot aan toetsing op financiële haalbaarheid en aanbesteding. Met 25 jaar ervaring en een team van gevestigde civieltechnische ingenieurs brengen we ieder project tot een succes. Onze diversiteit aan projecten weerspiegelt onze toewijding aan het vormgeven van een betere toekomst.

Samenwerking en betrokkenheid

We zijn als adviesbureau een volwaardig partner bij ieder civiel project voor gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Klantgericht en met gedegen projectmanagement werken we samen aan civieltechnische uitdagingen. Dit doen we voor elkaar, maar vooral om het dagelijkse leven van de uiteindelijke gebruiker van de (buiten)ruimte te verrijken. We brengen een geïntegreerd team met verschillende disciplines samen om ieder project volledig te ontzorgen.

Pad naar succesvolle civiele techniek

Het civiel ontwerpproces bij Plangroep Heggen volgt een gestructureerde reeks met duidelijke stappen. We maken zelfs de meest complexe uitdagingen begrijpelijk en toegankelijk voor jou. Zo vertalen we de wensen en ideeën naar realiteit door haalbaarheidstoetsingen en naleving van richtlijnen en regelgeving. Onze civiele ingenieurs zijn de projectmanagers die jouw project leiden van schetsontwerp naar aanbesteding en uitvoering. We zijn flexibel, communiceren helder en gaan planmatig te werk. Door de wensen van de eindgebruiker nooit uit het oog te verliezen, creëren we met civiele techniek een ruimte om in te bloeien.

Relevante projecten

Plezier, teamwork en creativiteit gaan voorop tijdens de realisatie van onze projecten. Laat je inspireren door onze unieke en bijzondere projecten:

Directie & toezicht, Engineering
Centrumplan Peij
Engineering, Ontwerp
Herinrichting Zandstraat te Montfort
Directie & toezicht, Engineering, Ontwerp
Herinrichting Gravenweg – N300

Onze expertisegebieden

Plangroep Heggen heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in uiteenlopende expertises. De fundamenten voor onze expertises zijn onderstaande vakgebieden:

Ontwerp

In de ontwerpfase staan het functioneel ontwerp en de vormgeving centraal. We ontwerpen bij Plangroep Heggen met hoge betrokkenheid en creativiteit.

Engineering

Bij Plangroep Heggen is engineering meer dan techniek. We richten ons op de civiel- en cultuurtechnische uitwerking van de buitenruimte.

Directie & toezicht

Bij Plangroep Heggen gaat directievoering en toezicht verder dan technische aspecten; het is een cruciaal onderdeel van ons projectbeheer.