Verkeerskunde

 

De discipline verkeerskunde werkt nauw samen met de disciplines stedenbouw en civieltechniek. Aspecten als veiligheid en duurzaamheid gaan daarbij samen met begrippen als creativiteit, innovatie en realiteit. Naast terdege verkeerskundig advies zijn we ook in staat om voor onze opdrachtgevers deze adviezen daadwerkelijk aanbestedingsgereed voor te bereiden.

Kernactiviteiten zijn:

–           algemeen verkeerskundig advies;

–           onderzoek naar verkeerscirculatie;

–           mobiliteitsvraagstukken;

–           aanleg van nieuwe infrastructuur;

–           30 km gebieden (duurzaam veilig);

–           opstellen binnenstedelijke parkeer- en ontsluitingsstructuren;

–           ontwikkelen recreatieve routes voor fietsers, wandelaars en ruiters.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie