Toezicht en Directie

Plangroep Heggen verzorgt directievoering en dagelijks toezicht tijdens de uitvoering van diverse civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de RAW-systematiek (UAV), het interne kwaliteitsplan en de wensen en eisen van de opdrachtgevers.

Sedert vele jaren worden directie en toezicht naar tevredenheid van de diverse opdrachtgevers uitgevoerd, dit mede getuige de vele tevredenheidsverklaringen.

Door jarenlange ervaring/bijscholing en de grote diversiteit aan uitgevoerde projecten, is Plangroep Heggen in staat om aan alle verzoeken van opdrachtgevers te kunnen voldoen en alle werken adequaat en deskundig te begeleiden.

Plangroep Heggen beschikt momenteel over zes ervaren en gecertificeerde toezichthouders en twee ervaren directievoerders.

Een kort overzicht van uitgevoerde projecten:

 • Ontkluizing Rode Beek te Schinveld
  Directie door P. Moonen en toezicht door B. Cornelissen.
 •  Reconstructie kern Wijlre.
  Directie door P. Moonen en toezicht door R. Laumann.
 • Infra en Cultuur Sportpark St. Theunis te Weert.
  Directie door P. Moonen en toezicht door R. Joris.
 • Atletiekbaan Weert (officiële wedstrijdbaan)
  Directie door P. Moonen en toezicht door R. Joris.
 • Diverse centrumplannen, zoals CP Valkenburg, CP Heerlen, CP Geleen, CP Reuver, CP Weert, CP Born, e.a.
 • Diverse bestemmingsplannen, zoals BP Aldenhof, BP Overbroek, Stadbroek in Ontwikkeling, BP Eckelrade e.a.
 • Aanleg parken (cultuurtechniek), zoals Park Hoogveld te Sittard en Park Reuver.

Plangroep Heggen staat garant voor een goede communicatie, kwaliteits- en kwantiteitswaarborging, kostenbewaking en dossiervorming ten behoeve van een juiste overdracht naar de opdrachtgever.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie