Stedenbouw

De discipline stedenbouw omvat vier aandachtsgebieden:

– stedenbouwkundig ontwerp
– ruimtelijke kwaliteitszorg
– planeconomie
– onderzoek

De discipline stedenbouw is actief binnen de totale omvang van het vakgebied. Daarbij heeft samenhang en integrale samenwerking met de andere bureaudisciplines een hoge prioriteit. Creatief, innovatief, realistisch, milieubewust en marktconform zijn de kernbegrippen die ten grondslag liggen aan onze visie.

De mens als eindgebruiker staat daarbij altijd centraal.
Als stedenbouwkundig adviseur dragen wij ons steentje bij aan tal van projecten zoals:

– vervaardigen van beeldkwaliteitsplannen;
– woningbouwplannen;
– winkelconcentratiegebieden;
– kantoorparken;
– bedrijventerreinen en revitalisering van bedrijventerreinen;
– sociale vernieuwing;
– herinrichting van stad en dorp;
– centrumplannen, stedelijke vernieuwing;
– toetsen van ontwikkelingen, het leveren van een second opinion.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeentelijke en provinciale overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en particuliere beleggingsinstellingen.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie