Planologie

Oorspronkelijk begonnen als onderdeel van de discipline stedenbouw is de afdeling planologie uitgegroeid tot een volwaardig bedrijfsonderdeel van Plangroep Heggen B.V.
Tot de kernactiviteiten behoren onder andere:

– haalbaarheidsonderzoeken;
– structuurvisies;
– opstellen van bestemmingsplannen;
– onderbouwing van projectbesluiten;
Рprojectcoördinatie;
– juridische advisering.

In een vakgebied dat continu in beweging is heeft de discipline planologie een ruime ervaring opgebouwd als ruimtelijk adviseur. Vanzelfsprekend wordt hierbij een groot belang gehecht aan de samenwerking en synergie met de overige bureaudisciplines. Naast de planologische begeleiding van onze eigen stedenbouwkundige ontwerpen verzorgen wij ook de ruimtelijke advisering van initiatieven en projecten welke reeds in (ver) gevorderd stadium zijn beland. Uitgangspunten hierbij zijn een integrale benadering van projecten, snelheid en kwaliteit van werken en korte lijnen tussen opdrachtgever en overheden.
Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeentelijke en provinciale overheden, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en particuliere beleggingsinstellingen.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie