Landschapsinrichting

Plangroep Heggen B.V. is opgenomen in de bureaulijst van de Nederlandse Vereniging voor Tuinen- en landschapsarchitectuur en beschikt over twee geregistreerde landschapsarchitecten. (B.N.T.) Samen met onze stedenbouwkundigen en planologen werken wij aan de vormgeving van stad en landschap. Dat vraagt om een visie op de mens en een gedegen vooronderzoek. Daarnaast vereisen duurzame en haalbare ontwerpplannen innovatieve en creatieve oplossingen. In onze ogen is landschapsinrichting niet alleen een kwestie van kennis, maar ook van inleven, meedenken en anticiperen. Verder kijken dus.

Kernactiviteiten zijn:

– onderzoek (ecologie, landschapsvisie, sport en recreatie, herinrichting van stad en
landschap);
– landschapsbeleidsplannen/groenstructuurplannen;
– bestemmingsplannen voor het buitengebied;
– ontwerpen van sport- en recreatieterreinen;
– verblijfrecreatieparken en themaparken;
– kantoortuinen en instellingsterreinen;
– landgoederen en buitenplaatsen;reconstructies van historische tuinen en parken;
– beheersplannen voor landschappelijk- en stedelijk groen;
– afwerkplannen voor stortplaatsen;
– landschappelijke inpassing van infrastructuur en bebouwing en advisering hierover;
– golfbanen in binnen- en buitenland.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie