Detaflex

Een bijzondere loot aan de stam van Plangroep Heggen B.V. Overheidsinstellingen richten zich met hun organisatiebeleid op de kerntaken. Eenmalige, niet structurele werkzaamheden worden uitbesteed. Detaflex biedt op maat gesneden dienstverlening aan voor vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen.

Bij Detaflex wordt niet de medewerker, maar het werk op flexibele wijze gedetacheerd. Detaflex is het antwoord op tijdelijke arbeidskrachten via een uitzendbureau die veelal zijn gespecialiseerd in één vorm van dienstverlening.
In tegenstelling tot de traditionele detachering vind u bij Plangroep Heggen B.V. alle benodigde kennisinfrastructuur en kunt u ook achteraf nog terugvallen op de geleverde adviezen, omdat deze net als alle andere projecten gearchiveerd worden.

Omdat niet de medewerker wordt gedetacheerd maar het project, kunt u op één dag gebruik maken van meerdere disciplines van Plangroep Heggen B.V. Binnen onze organisatie is het mogelijk binnen een kort tijdsbestek medewerkers van de diverse disciplines in het advies te betrekken.

U kunt dus op ieder moment beschikken over de kennis en kunde van onze disciplines: stedenbouw/ planologie, verkeerskunde, landschapsinrichting, civieltechniek, cultuurtechniek, toezicht en directievoering. Efficiënt, kostenbesparend en een toegevoegde waarde voor uw dienst.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie