Cultuurtechniek

De discipline cultuurtechniek is gespecialiseerd in de technische uitwerking van planontwikkeling en planvoorbereiding op het gebied van aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, aanleg en renovatie van sportaccommodaties, terreininrichting, wegen en parkeervoorzieningen en waterbouw. Onze adviezen richten zich op de interactie tussen mens en omgeving. Cultuurtechniek werkt solitair, maar ook zeer nauw samen met de discipline landschapsinrichting. De technische know-how in combinatie met de diversiteit van de disciplines staan borg voor kwaliteit en innovatie.

Kernactiviteiten zijn:

– Advisering in groenaanleg;
– Advisering in beheer en onderhoud;
– Advisering m.b.t. stedelijk bomenbeheer;
– Aanleg- en onderhoudsbestekken;
– Beeldbestekken;
– Renovatieplannen voor groenobjecten (sportparken, begraafplaatsen);
– Inventarisatie en bestandsopname;

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie