Civieltechniek

Zowel vanuit onze eigen ontwerpdisciplines als rechtstreeks voor overheden werkt onze afdeling civieltechniek (weg- en waterbouw) aan de technische planvoorbereiding van zowel nieuwe als te reconstrueren projecten. Met een honderdtal opdrachten op jaarbasis, die een gezamenlijke uitvoeringswaarde vertegenwoordigen van om en nabij € 150.000.000,- heeft Plangroep Heggen B.V. een enorme expertise paraat op dit gebied.

Onze opdrachtgevers bestaan voor 70 procent uit gemeenten, 15 procent wordt vertegenwoordigd door provincies en Rijkswaterstaat en 15 procent bestaat uit projectontwikkelaars en beleggers.

Opdrachten vinden plaats in/bij:

– Aanleg nieuwe infrastructuur in uitbreidingsplannen;
– reconstructies van stad- en dorpscentra;
– wegreconstructies;
– aanleg en onderhoud rioleringen;
– herinrichting 30 km gebieden;
– luchthavens;
– groot onderhoud bedrijven;
– bodemsaneringen;
– alle voorkomende weg- en waterbouw werkzaamheden.

Stedenbouw

Planologie

Verkeerskunde

Landschapsinrichting

Cultuurtechniek

Civieltechniek

Recreatie advisering

Detaflex

Toezicht en Directie