Nieuws

Omgeving Huis van de Gemeente te Panningen

Recentelijk hebben wij van de gemeente Peel en Maas de opdracht gekregen voor de herinrichting van de omgeving van het Huis van de Gemeente te Panningen. In het kader van de geactualiseerde Structuurvisie centrum Panningen zijn de laatste jaren diverse projecten c.q. maatregelen uitgevoerd  rond het centrum van Panningen. Wat nog resteert...
meer

Centrumplan Gulpen

De kern Gulpen vervult in het Heuvelland op tal van gebieden een centrumfunctie. De gemeente Gulpen-Wittem wil deze centrumfunctie versterken en meer toeristen aantrekken. Om dit te bereiken moet de komende jaren in openbare ruimte en voorzieningen geïnvesteerd worden. Het opgestelde centrumplan bevat een samenhangend programma aan deelprojecten. Plangroep Heggen gaat, in...
meer

Parc Glana Geleen

Op de locatie in Geleen-Zuid gaat Zuyderland een twaalftal kleinschalige woonvoorzieningen realiseren. De nieuwbouw is gesitueerd op het terrein aan de Lienaertsstraat en vervangt een deel van de verpleeghuisbedden in zorgcentrum Glana. Daarnaast zal bij de huidige ingang van Glana nieuwe centrale voorzieningen worden gebouwd. Als deze nieuwbouw klaar is, zal het...
meer

In het centrum van Stein wordt nog flink aan de weg getimmerd

In het centrum van Stein wordt nog steeds flink aan de weg wordt getimmerd. Momenteel wordt de Stadhouderslaan gereconstrueerd. Daarbij wordt getracht de overlast voor de ondernemers te beperken. Bij de reconstructie van het centrum van Stein verzorgt Plangroep Heggen het toezicht. Onderstaand vindt u een link die verwijst naar het artikel...
meer

Plangroep Heggen ontwerpt stadsentrees Sittard-Geleen

Ter markering van de toegangen tot de gemeente Sittard-Geleen is een ontwerp opgesteld voor de vormgeving van deze stadsentrees. Het ontwerp bestaat uit robuuste bakens van cortenstaal gecombineerd met kunststof. Het staal verwijst naar de maakindustrie en de kunststof panelen naar de Chemelot Campus. Het gaat om het basisontwerp van bakens met verschillende omvang. Hoe kleiner de invalsweg, hoe bescheidener de...
meer
Pagina 4 van 7Eerste...23456...Laatste