Herinrichting wijk Moesel, Weert – Plannen

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Stukken klankbordoverleg 12 november 2019

Op 12 november 2019 vindt er in het buurthuis Moesel een volgend overleg plaats met de klankbordgroep. Tijdens deze avond wordt besproken hoe het voorlopig ontwerp (VO) is doorvertaald naar een concept definitief ontwerp (cDO) en wat er met de ingekomen informatie van de inloopavond is gedaan.  De conceptkaarten zijn middels onderstaande links te raadplegen. Benadrukt moet worden dat het tekeningen betreft welke nog geen definitieve status hebben.

19.001 – cDO.01

19.001 – cDO.02

(concept) Voorlopig Ontwerp

In samenwerking met de leden van de klankbordgroep zijn de eerste ideeën met betrekking tot de herinrichting van de wijk Moesel vormgegeven en doorvertaald naar een concreet voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal centraal staan tijdens de inloopdag welke zal plaatsvinden op 18 september 2019 van 16:30 tot 20:00 in het Buurthuis Moesel. Hieronder zijn de tekeningen middels links te raadplegen.

19.001 – VO.01

19.001 – VO.02

Stukken klankbordoverleg 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 heeft er in het buurthuis Moesel het eerste overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep. Tijdens deze avond zijn eerste stukken getoond met betrekking tot de nieuwe ontsluitingsstructuur, snelheidsremmende maatregelen en wegindelingen. De conceptkaarten zijn middels onderstaande links te raadplegen. Benadrukt moet worden dat het concepttekeningen betreft welke nog geen definitieve status hebben.

19.001 – SO.01 – Overzichtskaart

19.001 – SO.02 – Profielen

19.001 – SO.03 – Profielen

19.001 - Verkeersafwikkeling en snelheidsremmers19.001 - Materiaalgebruik19.001 - Bestaande bomen